Potrjeni rejski programi za pasmi angus in škotsko višavsko govedo

S ponosom sporočamo, da je Društvo v septembru 2020 postalo nosilec potrjenega rejskega program še za pasmi angus in škotsko višavsko govedo. Oba rejska programa sta usklajena z Uredbo (EU) 2016/1012 o reji živali, člani rejskega programa pa lahko svoje živali prodajajo z veljavnimi zootehniškimi spričevali (pedigreji).

Istočasno so postopek zaključili tudi popravki rejskih programov za pasmi šarole in limuzin.

Sprejet je bil tudi poslovnik društva, ki določa pravice in obveznosti članov rejskega programa. Članstvo v rejskem programu je prostovoljno in brezplačno. Če so člani rejskega programa hkrati tudi člani društva, pa lahko aktivno sooblikujejo rejski program.

Bistveni poudarki novih rejskih programov:

 • rodovniška knjiga je razdeljena na glavni del z razdelki A+, A in B, ter dva dodatna dela C in D;
 • v razdelek A+ so vpisani elitni plemenski biki
 • v razdelek A so vpisane živali, ki so ob ocenjevanju zunanjosti dobile zadostno število točk in sicer:
  • omišičenost 35 točk od 70 za bike ali 21/70 za krave,
  • razvitost skeleta 36/60 za bike ali 30/60 za krave,
  • pasemske lastnosti 20/30 za bike ali 18/30 za krave
  • funkcionalne lastnosti 30/50 za bike ali 30/50 za krave
 • v razdelek B so vpisane živali, katerih starši in stari starši so vpisani v glavni del rodovniške knjige ter potomci ženske živali, ki ima očeta in oba stara očeta vpisana v glavnem delu rodovniške knjige, mati in staro mati po materini strani pa v dodatnem delu.
 • v dodatna dela C in D se vpisujejo živali, kina podlagi ocene zunanjosti ustrezajo opisu pasme

Ženske živali se v rodovniško knjigo v razdelek B vpišejo samodejno ob določeni starosti, v razdelek A pa po ocenjevanju zunanjosti.

Moške živali se v rodovniško knjigo vpišejo na zahtevo rejca in sicer v razdelek, za katerega izpolnjujejo pogoje. Rejec zahtevek za vpis posreduje pisno po elektronski ali navadni pošti.

Povezave na rejske programe:

Poslovnik društva, 07/2020 .

Priloge k rejskim programom 07/2020: šarole , limuzin , angus , škotsko višavsko govedo .

Če vas reja plemenske živine mesnih pasem zanima, ste povabljeni, da pristopite k rejskemu programu vašo pasmo in začnete aktivno sodelovati pri razvoju pasme.