Pristopna izjava v Društvo

Podpisano izjavo pošljite na peter.podgorsek@kis.si.