Spremenjen poslovnik društva

Na svojem zadnjem letnem srečanju na Juvanju je občni zbor sprejel nakaj sprememb v poslovniku društva, ki ga društvo kot priznana rejska organizacija mora imeti.

Predlagani in sprejeti sta bili dve spremembi.

  1. Do sedaj je veljalo, da se v rodovniško knjigo vpiše žival v razdelek, za katerega izpolnjuje pogoje. Ker pa živali, ki nastopajo v poreklu uvoženih živali nimajo slovenske ocene zunanjosti, ki je pogoj za razvrstitev v boljši razdelek glavne dela rodovniške knjige, so vedno razvrščene v B razdelek rodovniške knjige. Novo določilo 4. člena poslovnika se sedaj glasi:

Žival se vpiše v tisti del in razdelek rodovniške knjige, za katerega izpolnjuje pogoje, kot to določa rejski program za živali teh pasem. Predniki teh živali se vpišejo v tisti del in razdelek rodovniške knjige, v katerega so bili vpisani v izvorni rodovniški knjigi.

  1. Druga sprememba pa se nanaša na cenik storitev, povezanih z izvajanjem rejskega programa. Izpis zootehniške dokumentacije (pedigreja) za člane društva ostaja 10 €, za nečlane pa je sedaj 20 €.

O spremembah smo obvestili Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki na spremembe v 14 dneh ni podalo pripomb, zato s 01.07.2023 društvo začne uporabljati spremenjeni poslovnik.

Posodobljeni statut je na volju tukaj .

Peter Podgoršek, tajnik društva