Občni zbor 2024

V četrtek, 21.03.2024 bo na ekološki turistični kmetiji Peternelj, Brce10a, 6250 Ilirska Bistrica, občni zbor Društva rejcev govedi za meso Slovenije.

 • Otvoritev in pozdrav udeležencev;
 • Izvolitev delovnih organov občnega zbora;
 • Poročila za leto 2023:
  • poročilo o delu predsednika, tajnika, rezultati spremljanja prireje mesa;
  • poročilo nadzornega odbora;
  • poročilo strokovne vodje dr. Mojce Voljč;
 • Predstavitev projekta genotipizacije mesnih pasem:
  • namen in cilji (dr. Mojca Voljč);
  • financiranje in odvzem vzorcev (Peter Podgoršek);
 • Razrešitev članice nadzornega odbora in imenovanje novega člana;
 • Podelitev častnega članstva mag. Marku Čeponu;
 • Razno.

Po občnem zboru bo malica in priložnost za druženje. Zaradi priprave malice vas prosimo za potrditev udeležbe na peter.podgorsek@kis.si.

Članarina za društvo je še vedno 20 € in jo lahko poravnate z bančnim nakazilom:

Ime: Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0201 1025 3611 752
BIC: LJBASI2X
Namen: Vaše ime in priimek – članarina 2024 (pomembno, da vemo kdo je plačal)
Referenca: SI00 2024