Izvajalci posameznih strokovnih nalog

Društvo rejcev govedi za meso Slovenije del strokovnih nalog prenaša na druge izvajalce.

Ti izvajalci so:

Društvo je z vsemi izvajalci podpisalo pogodbo o sodelovanju pri izvajanju rejskega programa za pasme limuzin, šarole, angus in škotsko višavsko govedo.