O nas

Društvo rejcev govedi za meso Slovenije je bilo ustanovljeno leta 1996 in združuje rejce mesnih pasem.

Je nosilec rejskih programov za pasme šarole, limuzin, angus in škotsko višavsko govedo.

Predsednik društva: Damjan Žužek, zuzek.damjan@gmail.com

Člani upravnega odbora:

 • Marko Lapajne,
 • Rok Suhodolnik,
 • Dženi Laubli,
 • Marko Čepon.

Člani nadzornega odbora:

 • Albin Petrič,
 • Alojz Brdnik,
 • Florijan Peternelj.

Strokovni vodja: mag. Marko Čepon, Marko.Cepon@bf.uni-lj.si

Tajnik: Peter Podgoršek, peter.podgorsek@kis.si

Komisija za odbiro bikov mesnih pasem za osemenjevanje in naravni pripust:

 • Damjan Žužek,
 • Marko Čepon,
 • Peter Podgoršek,
 • Dušan Fidel (pasma šarole),
 • Marko Lapajne (pasma limuzin),
 • Rok Suhodolnik (pasma angus),
 • Dženi Laubli (škotsko višavsko govedo).