O nas

Društvo rejcev govedi za meso Slovenije je bilo ustanovljeno leta 1996 in združuje rejce mesnih pasem.

Je nosilec rejskih programov za pasme šarole, limuzin, angus in škotsko višavsko govedo.

Predsednik društva: Damjan Žužek, zuzek.damjan@gmail.com

Strokovni tajnik: mag. Marko Čepon, Marko.Cepon@bf.uni-lj.si

Tajnik: Peter Podgoršek, peter.podgorsek@kis.si