O nas

Društvo rejcev govedi za meso Slovenije je bilo ustanovljeno leta 1996 in združuje rejce mesnih pasem.

Je nosilec rejskih programov za pasme šarole, limuzin, angus in škotsko višavsko govedo. V pripravi so rejski programi za ostale, manj številčne mesne pasme.

Predsednik društva: Rok Suhodolnik, rok.suhodolnik@biomasa.si

Člani upravnega odbora:

 • Sandi Skočir, predstavnik rejcev pasme šarole,
 • Tomaž Robnik, predstavnik rejcev pasme limuzin,
 • Benjamin Ošlak, predstavnik rejcev pasme angus,
 • Dženi Laubli, prestavnica rejcev škotskega višavskega goveda.

Člani nadzornega odbora:

 • Damjan Žužek,
 • Florijan Peternelj,
 • Anamarija Arh Kukovica.

Strokovni vodja: mag. Marko Čepon, Marko.Cepon@bf.uni-lj.si

Tajnik: Peter Podgoršek, peter.podgorsek@kis.si

Komisija za odbiro bikov mesnih pasem za osemenjevanje in naravni pripust:

 • Rok Suhodolnik, predsednik,
 • Marko Čepon, strokovni vodja,
 • Peter Podgoršek, član,
 • Damjan Žužek, član, za pasmo šarole
 • Tomaž Robnik, član, za pasmo limuzin,
 • Florijan Peternelj, član, za pasmo angus,
 • Dženi Laubli, članica, za škotsko višavsko govedo.