Gradivo predavanja Tehtanje v lastni čredi 2023

Na voljo je gradivo s predavanja o tehtanju živali v lastni čredi, ki je bilo 16.02.2023 na BF, oddelku za zootehniko, Groblje 3, Domžale.

 • pdf Seznanitev s pravilnimi načini tehtanja (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.);
 • pdf Pomen tehtanja za izvedbo nalog rejskega programa in vodenja reje (viš. pred. mag. Marko Čepon)
 • pdf Načini rokovanja z živalmi ob tehtanju  (doc. dr. Dušanka Jordan);
 • pdf Pogoji za vpis živali v rodovniško knjigo ter možnosti za pridobitev statusa  plemenskega bika (viš. pred. mag. Marko Čepon);
 • pdf Načini zajemanja podatkov in vodenje rejske dokumentacije (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.);

Vabljeni k prebiranju!

Izobraževanje Tehtanje v lastni čredi

Društvo organizira izobraževanje Lastna preizkušnja v čredah krav dojilj, ki bo na BF Oddelku za zootehniko, Groblje 3, Domžale, v viteški dvorani,

v četrtek, 16.02.2023 ob 9.00.

Program:

 • 09:00 – 09:30:     Pozdrav udeležencev in predstavitev izobraževanja;
 • 09:30 – 10:00      Seznanitev s pravilnimi načini tehtanja (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.);
 • 10:00 – 10:30      Pomen tehtanja za izvedbo nalog rejskega programa in vodenja reje (viš. pred. mag. Marko Čepon)
 • 10:30 – 11:00      odmor s kavo in sendvičem;
 • 11:00 – 12:10      Načini rokovanja z živalmi ob tehtanju  (doc. dr. Dušanka Jordan);
 • 12:10 – 12:30     Pogoji za vpis živali v rodovniško knjigo ter možnosti za pridobitev statusa  plemenskega bika (viš. pred. mag. Marko Čepon);
 • 12:30 – 12:50     Načini zajemanja podatkov in vodenje rejske dokumentacije (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.);
 • 12:50 – 13:00     Zaključna razprava.

Prijave so zaželjene na 040 509 710 ali 031 208 219.

Vabljeni

Občni zbor 2022

foto: mag. Marko Čepon

V sredo, 13. aprila 2022 bo v gostišču Grof na Vranskem volilni občni zbor Društva.

 • Otvoritev in pozdrav udeležencev;
 • Dopolnitev statuta društva (predlagane spremembe );
 • Izvolitev delovnih organov občnega zbora;
 • Poročila za leto 2021:
  • Poročilo o delu predsednika, tajnika in nadzornega odbora;
  • Poročilo strokovnega tajnika;
  • Rezultati kontrole mesnih pasem;
 • Volitve predsednika in članov upravnega in nadzornega odbora;
 • Predavanje: Pravilna priprava odstavljenih telet;
 • Razno.

Po občnem zboru bo lepa priložnost tudi za druženje in klepet.

Ker je letos volilno leto, naj vas spomnimo, da imajo volilno pravico le člani, ki so za leto 2021 ali 2022 plačali članarino. Članarina je 20 € in jo poravnate z bančnim nakazilom:

Ime: Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0201 1025 3611 752
BIC: LJBASI2X
Namen: Vaše ime in priimek – članarina 2022 (pomembno, da vemo kdo je plačal)
Referenca: SI00 2022

UPN QR koda za bančno nakazilo

Izobraževanje – tehtanje živali v lastni čredi

Tehtanje teleta

V petek, 12.02.2021, med 9. in 12. uro Društvo rejcev govedi za meso Slovenije vabi na izobraževanje o tehtanju živali.

Naslov predavanja je Lastna preizkušnja v čredah krav dojilj, B – kontrola.

Predavanje bo prek zoom aplikacije na voljo četrt ure pred pričetkom.

Povezava: https://us02web.zoom.us/j/83075898910?pwd=TGhySHI5T2RWbE5iVjA0VVJCaGwwUT09

Vsi udeleženci bodo ob koncu predavanja dobili certifikat o usposobljenosti za izvajanje B kontrole mesa v lastni čredi.

Program izobraževanja:

 • Seznanitev s pravilnimi načini tehtanja (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.)
  • načini tehtanja
  • tolerance
  • obvezna tehtanja
  • pomen koridorjev in pregonskih hodnikov
  • varnost pri tehtanju
 • Pomen tehtanja za vodenje reje in za izvedbo nalog rejskega programa (viš. pred. mag. Marko Čepon)
  • managment reje
  • pomen tehtanja za izvedbo rejskega programa
  • potrjeni rejski programi
  • vzrejni in pitovni tip živali
 • Pogoji za vpis živali v rodovniško knjigo ter možnosti za pridobitev statusa plemenskega bika (asist. dr.  Mojca Voljč)
  • predstavitev rodovniške knjige in pogoji za vpis
  • vpis uvoženih živali
  • samodejni vpis in zahtevek za vpis
  • pridobitev statusa plemenskega bika za domače ali uvožene bike, z ali brez priporočila rejske organizacije
 • Zajem podatkov in vodenje rejske dokumentacije (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.)
  • sporočanje telesnih mas,
  • sporočanje osemenitev in vodenje haremskega pripust
  • vpis – registracija teleta in tetovirni listek
  • zootehniško spričevalo

Vabljeni!

Predavanja občnega zbora, Vransko, 2019

Občnega zbora 15.03.2019 na Vranskem se je udeležilo 43 ljudi. Ogledate si lahko vsa poročila in seveda predavanje dr. Žgura.

Se vidimo na izobraževanju za tehtanje v lastni čredi.

Peter Podgoršek

Predavanja občnega zbora, Vransko, 2018

Letošnji občni zbor na Vranskem je postregel tudi z nekaj izredno zanimivimi predavanji o zorenju govedine in o prehrani telic. Udeležilo se ga je 41 ljudi, ki so izvolili tudi novo vodstvo društva.

Predsednik društva ostaja Damjan Žužek, člani upravnega odbora pa so Marko Lapajne kot prestavnik rejcev limuzin pasme, Rok Suhodolnik kot predstavnik rejcev pasme angus in Dženi Laubli kot predstavnica rejcev škotskega višavskega goveda. Strokovni tajnik je mag. Marko Čepon.

Nadzorni odbor društva sestavljajo Albin Petrič, Alojz Brdnik in Florijan Peternelj.

Predavanja: