Gradivo predavanja Tehtanje v lastni čredi 2023

Na voljo je gradivo s predavanja o tehtanju živali v lastni čredi, ki je bilo 16.02.2023 na BF, oddelku za zootehniko, Groblje 3, Domžale.

  • pdf Seznanitev s pravilnimi načini tehtanja (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.);
  • pdf Pomen tehtanja za izvedbo nalog rejskega programa in vodenja reje (viš. pred. mag. Marko Čepon)
  • pdf Načini rokovanja z živalmi ob tehtanju  (doc. dr. Dušanka Jordan);
  • pdf Pogoji za vpis živali v rodovniško knjigo ter možnosti za pridobitev statusa  plemenskega bika (viš. pred. mag. Marko Čepon);
  • pdf Načini zajemanja podatkov in vodenje rejske dokumentacije (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.);

Vabljeni k prebiranju!