Potrjeni rejski programi za pasmi angus in škotsko višavsko govedo

S ponosom sporočamo, da je Društvo v septembru 2020 postalo nosilec potrjenega rejskega program še za pasmi angus in škotsko višavsko govedo. Oba rejska programa sta usklajena z Uredbo (EU) 2016/1012 o reji živali, člani rejskega programa pa lahko svoje živali prodajajo z veljavnimi zootehniškimi spričevali (pedigreji).

Istočasno so postopek zaključili tudi popravki rejskih programov za pasmi šarole in limuzin.

Sprejet je bil tudi poslovnik društva, ki določa pravice in obveznosti članov rejskega programa. Članstvo v rejskem programu je prostovoljno in brezplačno. Če so člani rejskega programa hkrati tudi člani društva, pa lahko aktivno sooblikujejo rejski program.

Bistveni poudarki novih rejskih programov:

 • rodovniška knjiga je razdeljena na glavni del z razdelki A+, A in B, ter dva dodatna dela C in D;
 • v razdelek A+ so vpisani elitni plemenski biki
 • v razdelek A so vpisane živali, ki so ob ocenjevanju zunanjosti dobile zadostno število točk in sicer:
  • omišičenost 35 točk od 70 za bike ali 21/70 za krave,
  • razvitost skeleta 36/60 za bike ali 30/60 za krave,
  • pasemske lastnosti 20/30 za bike ali 18/30 za krave
  • funkcionalne lastnosti 30/50 za bike ali 30/50 za krave
 • v razdelek B so vpisane živali, katerih starši in stari starši so vpisani v glavni del rodovniške knjige ter potomci ženske živali, ki ima očeta in oba stara očeta vpisana v glavnem delu rodovniške knjige, mati in staro mati po materini strani pa v dodatnem delu.
 • v dodatna dela C in D se vpisujejo živali, kina podlagi ocene zunanjosti ustrezajo opisu pasme

Ženske živali se v rodovniško knjigo v razdelek B vpišejo samodejno ob določeni starosti, v razdelek A pa po ocenjevanju zunanjosti.

Moške živali se v rodovniško knjigo vpišejo na zahtevo rejca in sicer v razdelek, za katerega izpolnjujejo pogoje. Rejec zahtevek za vpis posreduje pisno po elektronski ali navadni pošti.

Povezave na rejske programe:

Poslovnik društva, 07/2020 .

Priloge k rejskim programom 07/2020 .

Če vas reja plemenske živine mesnih pasem zanima, ste povabljeni, da pristopite k rejskemu programu vašo pasmo in začnete aktivno sodelovati pri razvoju pasme.

AGRA2019

Na sejmu Agra v Gornji Radgoni kravi s teletoma predstavljata člana društva, Tadej Penko, Parje 3, Pivka s pasmo šarole in Alojz Brdnik, Rajhevnav 1, Kočevje s pasmo limuzin.

Če želite pristopiti v društvo ali k rejskemu programu za pasmi šarole in limuzin, podpišite pristopno izjavo in jo pošljite skenirano na peter.podgorsek@kis.si ali po pošti na Peter Podgoršek, KIS, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana.

Tehtanje v lastni čredi, gradivo izobraževanja

V petek, 29.03.2019, je bilo na Biotehniški fakulteti, oddelku za zootehniko, izobraževanje za rejce, ki želijo sami tehtati živali v lastni čredi (B kontrola).

Izobraževanja se je udeležilo 45 rejcev in strokovnjakov s področja govedoreje, na spodnjih povezavah lahko dostopate do predstavljenih predavanj.

Vsi udeleženci so prejeli potrdilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje lastne preizkušnje v lastni čredi krav dojilj.

Naslednje izobraževanje z enako vsebino bo v četrtek, 16. maja 2019 ob 12h na Biotehniški fakulteti, oddelku za zootehniko, Groblje 3, Domžale. Prijave zbira Peter Podgoršek. Vabljeni.

Peter Podgoršek, tajnik društva

29.03.19 izbraževanje za tehtanje v lastni čredi

Društvo rejcev govedi vabi na izobraževanje za izvajalce B kontrole v čredah krav dojilj, ki bo v petek, 29.03.2019 ob 12:00 na Biotehniški fakulteti, oddelku za Zootehniko, Groblje 3, Domžale.

Vsebina izobraževanja:

 • seznanitev s pravilnim načinom tehtanja,
 • tehtanje teleta ob rojstvu,
 • rokovanje z živalmi ob tehtanju,
 • pomen tehtanja za izvajanje rejskega programa (selekcije),
 • pomen tehtanja za menagement črede,
 • način sporočanja podatkov.

Tečaj je brezplačen in bo trajal tri do štiri ure.

Z uspešno opravljenim izobraževanjem rejec izpolnjuje vse pogoje za opravljanje lastne preizkušnje (tehtanja) v svojih čredi in lahko izvaja B kontrolo (meritve v lastni čredi). Društvo dovoljenje izda v obliki potrdila.

Prijave po e-pošti na naslov marko.cepon@bf.uni-lj.si ali po telefonu 01 2805 118 na sedežu društva.

Predavanja občnega zbora, Vransko, 2019

Občnega zbora 15.03.2019 na Vranskem se je udeležilo 43 ljudi. Ogledate si lahko vsa poročila in seveda predavanje dr. Žgura.

Se vidimo na izobraževanju za tehtanje v lastni čredi.

Peter Podgoršek

Občni zbor 2019

Vabljeni na občni zbor društva, ki bo v petek, 15. marca 2019* v gostišču Grof na Vranskem.

* prvotni datum je bil en mesec prej vendar je bil prestavljen zaradi nujnih prilagoditev rejskega programa.

Dnevni red:

 • Otvoritev in pozdrav udeležencev;
 • Izvolitev delovnih organov občnega zbora;
 • Poročila
 • Poročilo o delu predsednika, tajnika in nadzornega odbora;
 • Poročilo strokovnega tajnika;
 • Rezultati kontrole mesnih pasem;
 • Predstavitev sprememb v rejskem programu za mesne pasme (Marko Čepon)
 • Predstavitev poslovnika Društva; pravice in obveznosti članov rejskega programa (Peter Podgoršek);
 • Predavanja
 • Mesne pasme in njihov gospodarski pomen;
 • Razlikovanje med plemenskih in pitovnim tipom mesnega goveda.

Po občnem zboru bo malica.

Vabljeni

Predavanja občnega zbora, Vransko, 2018

Letošnji občni zbor na Vranskem je postregel tudi z nekaj izredno zanimivimi predavanji o zorenju govedine in o prehrani telic. Udeležilo se ga je 41 ljudi, ki so izvolili tudi novo vodstvo društva.

Predsednik društva ostaja Damjan Žužek, člani upravnega odbora pa so Marko Lapajne kot prestavnik rejcev limuzin pasme, Rok Suhodolnik kot predstavnik rejcev pasme angus in Dženi Laubli kot predstavnica rejcev škotskega višavskega goveda. Strokovni tajnik je mag. Marko Čepon.

Nadzorni odbor društva sestavljajo Albin Petrič, Alojz Brdnik in Florijan Peternelj.

Predavanja: