Občni zbor 2024

V četrtek, 21.03.2024 bo na ekološki turistični kmetiji Peternelj, Brce10a, 6250 Ilirska Bistrica, občni zbor Društva rejcev govedi za meso Slovenije.

 • Otvoritev in pozdrav udeležencev;
 • Izvolitev delovnih organov občnega zbora;
 • Poročila za leto 2023:
  • poročilo o delu predsednika, tajnika, rezultati spremljanja prireje mesa;
  • poročilo nadzornega odbora;
  • poročilo strokovne vodje dr. Mojce Voljč;
 • Predstavitev projekta genotipizacije mesnih pasem:
  • namen in cilji (dr. Mojca Voljč);
  • financiranje in odvzem vzorcev (Peter Podgoršek);
 • Razrešitev članice nadzornega odbora in imenovanje novega člana;
 • Podelitev častnega članstva mag. Marku Čeponu;
 • Razno.

Po občnem zboru bo malica in priložnost za druženje. Zaradi priprave malice vas prosimo za potrditev udeležbe na peter.podgorsek@kis.si.

Članarina za društvo je še vedno 20 € in jo lahko poravnate z bančnim nakazilom:

Ime: Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0201 1025 3611 752
BIC: LJBASI2X
Namen: Vaše ime in priimek – članarina 2024 (pomembno, da vemo kdo je plačal)
Referenca: SI00 2024

Gradivo predavanja Tehtanje v lastni čredi 2023

Na voljo je gradivo s predavanja o tehtanju živali v lastni čredi, ki je bilo 16.02.2023 na BF, oddelku za zootehniko, Groblje 3, Domžale.

 • pdf Seznanitev s pravilnimi načini tehtanja (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.);
 • pdf Pomen tehtanja za izvedbo nalog rejskega programa in vodenja reje (viš. pred. mag. Marko Čepon)
 • pdf Načini rokovanja z živalmi ob tehtanju  (doc. dr. Dušanka Jordan);
 • pdf Pogoji za vpis živali v rodovniško knjigo ter možnosti za pridobitev statusa  plemenskega bika (viš. pred. mag. Marko Čepon);
 • pdf Načini zajemanja podatkov in vodenje rejske dokumentacije (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.);

Vabljeni k prebiranju!

Spremenjen poslovnik društva

Na svojem zadnjem letnem srečanju na Juvanju je občni zbor sprejel nakaj sprememb v poslovniku društva, ki ga društvo kot priznana rejska organizacija mora imeti.

Predlagani in sprejeti sta bili dve spremembi.

 1. Do sedaj je veljalo, da se v rodovniško knjigo vpiše žival v razdelek, za katerega izpolnjuje pogoje. Ker pa živali, ki nastopajo v poreklu uvoženih živali nimajo slovenske ocene zunanjosti, ki je pogoj za razvrstitev v boljši razdelek glavne dela rodovniške knjige, so vedno razvrščene v B razdelek rodovniške knjige. Novo določilo 4. člena poslovnika se sedaj glasi:

Žival se vpiše v tisti del in razdelek rodovniške knjige, za katerega izpolnjuje pogoje, kot to določa rejski program za živali teh pasem. Predniki teh živali se vpišejo v tisti del in razdelek rodovniške knjige, v katerega so bili vpisani v izvorni rodovniški knjigi.

 1. Druga sprememba pa se nanaša na cenik storitev, povezanih z izvajanjem rejskega programa. Izpis zootehniške dokumentacije (pedigreja) za člane društva ostaja 10 €, za nečlane pa je sedaj 20 €.

O spremembah smo obvestili Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki na spremembe v 14 dneh ni podalo pripomb, zato s 01.07.2023 društvo začne uporabljati spremenjeni poslovnik.

Posodobljeni statut je na volju tukaj .

Peter Podgoršek, tajnik društva

Občni zbor 2023

V sredo, 29. marca 2023 bo v športnem centru Prodnik, Juvanje 1, triindvajseti občni zbor Društva.

 • Otvoritev in pozdrav udeležencev;
 • Predavanje, dr. Ivan Toplak:  Kaj je BVD, kako pridobiti status BVD proste reje;
 • Izvolitev delovnih organov občnega zbora;
 • Poročila za leto 2022:
  • Poročilo o delu predsednika, tajnika in nadzornega odbora;
  • Poročilo strokovnega vodje mag. Marka Čepona
   • strokovno vodenje,
   • sodelovanje v Interbeef,
   • genotipizacija,
  • Rezultati kontrole mesnih pasem;
 • Sprememba statuta in poslovnika društva;
 • Podelitev certifikatov za tehtanje v lastni čredi;
 • Razno.

Po občnem zboru bo priložnost tudi za druženje in klepet.

Članarina za društvo je še vedno 20 € in jo lahko poravnate z bančnim nakazilom:

Ime: Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0201 1025 3611 752
BIC: LJBASI2X
Namen: Vaše ime in priimek – članarina 2023 (pomembno, da vemo kdo je plačal)
Referenca: SI00 2023

UPN QR koda za bančno nakazilo

Izobraževanje Tehtanje v lastni čredi

Društvo organizira izobraževanje Lastna preizkušnja v čredah krav dojilj, ki bo na BF Oddelku za zootehniko, Groblje 3, Domžale, v viteški dvorani,

v četrtek, 16.02.2023 ob 9.00.

Program:

 • 09:00 – 09:30:     Pozdrav udeležencev in predstavitev izobraževanja;
 • 09:30 – 10:00      Seznanitev s pravilnimi načini tehtanja (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.);
 • 10:00 – 10:30      Pomen tehtanja za izvedbo nalog rejskega programa in vodenja reje (viš. pred. mag. Marko Čepon)
 • 10:30 – 11:00      odmor s kavo in sendvičem;
 • 11:00 – 12:10      Načini rokovanja z živalmi ob tehtanju  (doc. dr. Dušanka Jordan);
 • 12:10 – 12:30     Pogoji za vpis živali v rodovniško knjigo ter možnosti za pridobitev statusa  plemenskega bika (viš. pred. mag. Marko Čepon);
 • 12:30 – 12:50     Načini zajemanja podatkov in vodenje rejske dokumentacije (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.);
 • 12:50 – 13:00     Zaključna razprava.

Prijave so zaželjene na 040 509 710 ali 031 208 219.

Vabljeni

Občni zbor 2022

foto: mag. Marko Čepon

V sredo, 13. aprila 2022 bo v gostišču Grof na Vranskem volilni občni zbor Društva.

 • Otvoritev in pozdrav udeležencev;
 • Dopolnitev statuta društva (predlagane spremembe );
 • Izvolitev delovnih organov občnega zbora;
 • Poročila za leto 2021:
  • Poročilo o delu predsednika, tajnika in nadzornega odbora;
  • Poročilo strokovnega tajnika;
  • Rezultati kontrole mesnih pasem;
 • Volitve predsednika in članov upravnega in nadzornega odbora;
 • Predavanje: Pravilna priprava odstavljenih telet;
 • Razno.

Po občnem zboru bo lepa priložnost tudi za druženje in klepet.

Ker je letos volilno leto, naj vas spomnimo, da imajo volilno pravico le člani, ki so za leto 2021 ali 2022 plačali članarino. Članarina je 20 € in jo poravnate z bančnim nakazilom:

Ime: Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0201 1025 3611 752
BIC: LJBASI2X
Namen: Vaše ime in priimek – članarina 2022 (pomembno, da vemo kdo je plačal)
Referenca: SI00 2022

UPN QR koda za bančno nakazilo

Občni zbor 2021

Vabljeni na občni zbor društva, ki bo v torek, 14. septembra 2021 v gostišču Grof na Vranskem.

Dnevni red:

 • Otvoritev in pozdrav udeležencev;
 • Izvolitev delovnih organov občnega zbora;
 • Poročila za leti 2019 in 2020
  • Poročilo o delu predsednika, tajnika in nadzornega odbora;
  • Poročilo strokovnega tajnika;
  • Rezultati kontrole mesnih pasem;
 • Predstavitev novih rejskih programov za mesne pasme (Marko Čepon);
 • Predstavitev rodovniške knjige ali Kako pridobim status čistapasemskega plemenskega bika za mojega plemenjaka (Mojca Voljč);
 • Organizacija dela društva v naslednjih letih
  • strokovno vodenje;
  • volitve predsednika in upravnega odbora v letu 2022.
 • Razno

Po občnem zboru bo čas za druženje ob malici.

Udeležba je mogoča ob pogojih PCT.

Vabljeni

Izobraževanje – tehtanje živali v lastni čredi

Tehtanje teleta

V petek, 12.02.2021, med 9. in 12. uro Društvo rejcev govedi za meso Slovenije vabi na izobraževanje o tehtanju živali.

Naslov predavanja je Lastna preizkušnja v čredah krav dojilj, B – kontrola.

Predavanje bo prek zoom aplikacije na voljo četrt ure pred pričetkom.

Povezava: https://us02web.zoom.us/j/83075898910?pwd=TGhySHI5T2RWbE5iVjA0VVJCaGwwUT09

Vsi udeleženci bodo ob koncu predavanja dobili certifikat o usposobljenosti za izvajanje B kontrole mesa v lastni čredi.

Program izobraževanja:

 • Seznanitev s pravilnimi načini tehtanja (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.)
  • načini tehtanja
  • tolerance
  • obvezna tehtanja
  • pomen koridorjev in pregonskih hodnikov
  • varnost pri tehtanju
 • Pomen tehtanja za vodenje reje in za izvedbo nalog rejskega programa (viš. pred. mag. Marko Čepon)
  • managment reje
  • pomen tehtanja za izvedbo rejskega programa
  • potrjeni rejski programi
  • vzrejni in pitovni tip živali
 • Pogoji za vpis živali v rodovniško knjigo ter možnosti za pridobitev statusa plemenskega bika (asist. dr.  Mojca Voljč)
  • predstavitev rodovniške knjige in pogoji za vpis
  • vpis uvoženih živali
  • samodejni vpis in zahtevek za vpis
  • pridobitev statusa plemenskega bika za domače ali uvožene bike, z ali brez priporočila rejske organizacije
 • Zajem podatkov in vodenje rejske dokumentacije (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.)
  • sporočanje telesnih mas,
  • sporočanje osemenitev in vodenje haremskega pripust
  • vpis – registracija teleta in tetovirni listek
  • zootehniško spričevalo

Vabljeni!

Članarina 2020

Spoštovani člani,

ker se zaradi epidemije nismo mogli srečati v živo, vas prosimo, da poravnate članarino za leto 2020. Poravnana članarina namreč šteje kot aktivno članstvo in če se želimo usprešno prijaviti na razpis MKGP potrebujemo vsaj tri aktivne člane v petih statističnih regijah.

Članarina je 20€, podatki za nakazilo pa so:

Ime: Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0201 1025 3611 752
BIC: LJBASI2X
Namen: Vaše ime in priimek – članarina 2020 (pomembno, da vemo kdo je plačal)
Referenca: SI00 2020

Za spletno bančništvo prilagamo tudi QR kodo za nakazilo.

Potrjeni rejski programi za pasmi angus in škotsko višavsko govedo

S ponosom sporočamo, da je Društvo v septembru 2020 postalo nosilec potrjenega rejskega program še za pasmi angus in škotsko višavsko govedo. Oba rejska programa sta usklajena z Uredbo (EU) 2016/1012 o reji živali, člani rejskega programa pa lahko svoje živali prodajajo z veljavnimi zootehniškimi spričevali (pedigreji).

Istočasno so postopek zaključili tudi popravki rejskih programov za pasmi šarole in limuzin.

Sprejet je bil tudi poslovnik društva, ki določa pravice in obveznosti članov rejskega programa. Članstvo v rejskem programu je prostovoljno in brezplačno. Če so člani rejskega programa hkrati tudi člani društva, pa lahko aktivno sooblikujejo rejski program.

Bistveni poudarki novih rejskih programov:

 • rodovniška knjiga je razdeljena na glavni del z razdelki A+, A in B, ter dva dodatna dela C in D;
 • v razdelek A+ so vpisani elitni plemenski biki
 • v razdelek A so vpisane živali, ki so ob ocenjevanju zunanjosti dobile zadostno število točk in sicer:
  • omišičenost 35 točk od 70 za bike ali 21/70 za krave,
  • razvitost skeleta 36/60 za bike ali 30/60 za krave,
  • pasemske lastnosti 20/30 za bike ali 18/30 za krave
  • funkcionalne lastnosti 30/50 za bike ali 30/50 za krave
 • v razdelek B so vpisane živali, katerih starši in stari starši so vpisani v glavni del rodovniške knjige ter potomci ženske živali, ki ima očeta in oba stara očeta vpisana v glavnem delu rodovniške knjige, mati in staro mati po materini strani pa v dodatnem delu.
 • v dodatna dela C in D se vpisujejo živali, kina podlagi ocene zunanjosti ustrezajo opisu pasme

Ženske živali se v rodovniško knjigo v razdelek B vpišejo samodejno ob določeni starosti, v razdelek A pa po ocenjevanju zunanjosti.

Moške živali se v rodovniško knjigo vpišejo na zahtevo rejca in sicer v razdelek, za katerega izpolnjujejo pogoje. Rejec zahtevek za vpis posreduje pisno po elektronski ali navadni pošti.

Povezave na rejske programe:

Poslovnik društva, 07/2020 .

Priloge k rejskim programom 07/2020: šarole , limuzin , angus , škotsko višavsko govedo .

Če vas reja plemenske živine mesnih pasem zanima, ste povabljeni, da pristopite k rejskemu programu vašo pasmo in začnete aktivno sodelovati pri razvoju pasme.