Občni zbor 2021

Vabljeni na občni zbor društva, ki bo v torek, 14. septembra 2021 v gostišču Grof na Vranskem.

Dnevni red:

 • Otvoritev in pozdrav udeležencev;
 • Izvolitev delovnih organov občnega zbora;
 • Poročila za leti 2019 in 2020
  • Poročilo o delu predsednika, tajnika in nadzornega odbora;
  • Poročilo strokovnega tajnika;
  • Rezultati kontrole mesnih pasem;
 • Predstavitev novih rejskih programov za mesne pasme (Marko Čepon);
 • Predstavitev rodovniške knjige ali Kako pridobim status čistapasemskega plemenskega bika za mojega plemenjaka (Mojca Voljč);
 • Organizacija dela društva v naslednjih letih
  • strokovno vodenje;
  • volitve predsednika in upravnega odbora v letu 2022.
 • Razno

Po občnem zboru bo čas za druženje ob malici.

Udeležba je mogoča ob pogojih PCT.

Vabljeni

Izobraževanje – tehtanje živali v lastni čredi

Tehtanje teleta

V petek, 12.02.2021, med 9. in 12. uro Društvo rejcev govedi za meso Slovenije vabi na izobraževanje o tehtanju živali.

Naslov predavanja je Lastna preizkušnja v čredah krav dojilj, B – kontrola.

Predavanje bo prek zoom aplikacije na voljo četrt ure pred pričetkom.

Povezava: https://us02web.zoom.us/j/83075898910?pwd=TGhySHI5T2RWbE5iVjA0VVJCaGwwUT09

Vsi udeleženci bodo ob koncu predavanja dobili certifikat o usposobljenosti za izvajanje B kontrole mesa v lastni čredi.

Program izobraževanja:

 • Seznanitev s pravilnimi načini tehtanja (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.)
  • načini tehtanja
  • tolerance
  • obvezna tehtanja
  • pomen koridorjev in pregonskih hodnikov
  • varnost pri tehtanju
 • Pomen tehtanja za vodenje reje in za izvedbo nalog rejskega programa (viš. pred. mag. Marko Čepon)
  • managment reje
  • pomen tehtanja za izvedbo rejskega programa
  • potrjeni rejski programi
  • vzrejni in pitovni tip živali
 • Pogoji za vpis živali v rodovniško knjigo ter možnosti za pridobitev statusa plemenskega bika (asist. dr.  Mojca Voljč)
  • predstavitev rodovniške knjige in pogoji za vpis
  • vpis uvoženih živali
  • samodejni vpis in zahtevek za vpis
  • pridobitev statusa plemenskega bika za domače ali uvožene bike, z ali brez priporočila rejske organizacije
 • Zajem podatkov in vodenje rejske dokumentacije (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.)
  • sporočanje telesnih mas,
  • sporočanje osemenitev in vodenje haremskega pripust
  • vpis – registracija teleta in tetovirni listek
  • zootehniško spričevalo

Vabljeni!

Članarina 2020

Spoštovani člani,

ker se zaradi epidemije nismo mogli srečati v živo, vas prosimo, da poravnate članarino za leto 2020. Poravnana članarina namreč šteje kot aktivno članstvo in če se želimo usprešno prijaviti na razpis MKGP potrebujemo vsaj tri aktivne člane v petih statističnih regijah.

Članarina je 20€, podatki za nakazilo pa so:

Ime: Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0201 1025 3611 752
BIC: LJBASI2X
Namen: Vaše ime in priimek – članarina 2020 (pomembno, da vemo kdo je plačal)
Referenca: SI00 2020

Za spletno bančništvo prilagamo tudi QR kodo za nakazilo.

Potrjeni rejski programi za pasmi angus in škotsko višavsko govedo

S ponosom sporočamo, da je Društvo v septembru 2020 postalo nosilec potrjenega rejskega program še za pasmi angus in škotsko višavsko govedo. Oba rejska programa sta usklajena z Uredbo (EU) 2016/1012 o reji živali, člani rejskega programa pa lahko svoje živali prodajajo z veljavnimi zootehniškimi spričevali (pedigreji).

Istočasno so postopek zaključili tudi popravki rejskih programov za pasmi šarole in limuzin.

Sprejet je bil tudi poslovnik društva, ki določa pravice in obveznosti članov rejskega programa. Članstvo v rejskem programu je prostovoljno in brezplačno. Če so člani rejskega programa hkrati tudi člani društva, pa lahko aktivno sooblikujejo rejski program.

Bistveni poudarki novih rejskih programov:

 • rodovniška knjiga je razdeljena na glavni del z razdelki A+, A in B, ter dva dodatna dela C in D;
 • v razdelek A+ so vpisani elitni plemenski biki
 • v razdelek A so vpisane živali, ki so ob ocenjevanju zunanjosti dobile zadostno število točk in sicer:
  • omišičenost 35 točk od 70 za bike ali 21/70 za krave,
  • razvitost skeleta 36/60 za bike ali 30/60 za krave,
  • pasemske lastnosti 20/30 za bike ali 18/30 za krave
  • funkcionalne lastnosti 30/50 za bike ali 30/50 za krave
 • v razdelek B so vpisane živali, katerih starši in stari starši so vpisani v glavni del rodovniške knjige ter potomci ženske živali, ki ima očeta in oba stara očeta vpisana v glavnem delu rodovniške knjige, mati in staro mati po materini strani pa v dodatnem delu.
 • v dodatna dela C in D se vpisujejo živali, kina podlagi ocene zunanjosti ustrezajo opisu pasme

Ženske živali se v rodovniško knjigo v razdelek B vpišejo samodejno ob določeni starosti, v razdelek A pa po ocenjevanju zunanjosti.

Moške živali se v rodovniško knjigo vpišejo na zahtevo rejca in sicer v razdelek, za katerega izpolnjujejo pogoje. Rejec zahtevek za vpis posreduje pisno po elektronski ali navadni pošti.

Povezave na rejske programe:

Poslovnik društva, 07/2020 .

Priloge k rejskim programom 07/2020: šarole , limuzin , angus , škotsko višavsko govedo .

Če vas reja plemenske živine mesnih pasem zanima, ste povabljeni, da pristopite k rejskemu programu vašo pasmo in začnete aktivno sodelovati pri razvoju pasme.

AGRA2019

Na sejmu Agra v Gornji Radgoni kravi s teletoma predstavljata člana društva, Tadej Penko, Parje 3, Pivka s pasmo šarole in Alojz Brdnik, Rajhevnav 1, Kočevje s pasmo limuzin.

Če želite pristopiti v društvo ali k rejskemu programu za pasmi šarole in limuzin, podpišite pristopno izjavo in jo pošljite skenirano na peter.podgorsek@kis.si ali po pošti na Peter Podgoršek, KIS, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana.

Tehtanje v lastni čredi, gradivo izobraževanja

V petek, 29.03.2019, je bilo na Biotehniški fakulteti, oddelku za zootehniko, izobraževanje za rejce, ki želijo sami tehtati živali v lastni čredi (B kontrola).

Izobraževanja se je udeležilo 45 rejcev in strokovnjakov s področja govedoreje, na spodnjih povezavah lahko dostopate do predstavljenih predavanj.

Vsi udeleženci so prejeli potrdilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje lastne preizkušnje v lastni čredi krav dojilj.

Naslednje izobraževanje z enako vsebino bo v četrtek, 16. maja 2019 ob 12h na Biotehniški fakulteti, oddelku za zootehniko, Groblje 3, Domžale. Prijave zbira Peter Podgoršek. Vabljeni.

Peter Podgoršek, tajnik društva

29.03.19 izbraževanje za tehtanje v lastni čredi

Društvo rejcev govedi vabi na izobraževanje za izvajalce B kontrole v čredah krav dojilj, ki bo v petek, 29.03.2019 ob 12:00 na Biotehniški fakulteti, oddelku za Zootehniko, Groblje 3, Domžale.

Vsebina izobraževanja:

 • seznanitev s pravilnim načinom tehtanja,
 • tehtanje teleta ob rojstvu,
 • rokovanje z živalmi ob tehtanju,
 • pomen tehtanja za izvajanje rejskega programa (selekcije),
 • pomen tehtanja za menagement črede,
 • način sporočanja podatkov.

Tečaj je brezplačen in bo trajal tri do štiri ure.

Z uspešno opravljenim izobraževanjem rejec izpolnjuje vse pogoje za opravljanje lastne preizkušnje (tehtanja) v svojih čredi in lahko izvaja B kontrolo (meritve v lastni čredi). Društvo dovoljenje izda v obliki potrdila.

Prijave po e-pošti na naslov marko.cepon@bf.uni-lj.si ali po telefonu 01 2805 118 na sedežu društva.

Predavanja občnega zbora, Vransko, 2019

Občnega zbora 15.03.2019 na Vranskem se je udeležilo 43 ljudi. Ogledate si lahko vsa poročila in seveda predavanje dr. Žgura.

Se vidimo na izobraževanju za tehtanje v lastni čredi.

Peter Podgoršek

Občni zbor 2019

Vabljeni na občni zbor društva, ki bo v petek, 15. marca 2019* v gostišču Grof na Vranskem.

* prvotni datum je bil en mesec prej vendar je bil prestavljen zaradi nujnih prilagoditev rejskega programa.

Dnevni red:

 • Otvoritev in pozdrav udeležencev;
 • Izvolitev delovnih organov občnega zbora;
 • Poročila
 • Poročilo o delu predsednika, tajnika in nadzornega odbora;
 • Poročilo strokovnega tajnika;
 • Rezultati kontrole mesnih pasem;
 • Predstavitev sprememb v rejskem programu za mesne pasme (Marko Čepon)
 • Predstavitev poslovnika Društva; pravice in obveznosti članov rejskega programa (Peter Podgoršek);
 • Predavanja
 • Mesne pasme in njihov gospodarski pomen;
 • Razlikovanje med plemenskih in pitovnim tipom mesnega goveda.

Po občnem zboru bo malica.

Vabljeni

Predavanja občnega zbora, Vransko, 2018

Letošnji občni zbor na Vranskem je postregel tudi z nekaj izredno zanimivimi predavanji o zorenju govedine in o prehrani telic. Udeležilo se ga je 41 ljudi, ki so izvolili tudi novo vodstvo društva.

Predsednik društva ostaja Damjan Žužek, člani upravnega odbora pa so Marko Lapajne kot prestavnik rejcev limuzin pasme, Rok Suhodolnik kot predstavnik rejcev pasme angus in Dženi Laubli kot predstavnica rejcev škotskega višavskega goveda. Strokovni tajnik je mag. Marko Čepon.

Nadzorni odbor društva sestavljajo Albin Petrič, Alojz Brdnik in Florijan Peternelj.

Predavanja: