Občni zbor 2023

V sredo, 29. marca 2023 bo v športnem centru Prodnik, Juvanje 1, triindvajseti občni zbor Društva.

 • Otvoritev in pozdrav udeležencev;
 • Predavanje, dr. Ivan Toplak:  Kaj je BVD, kako pridobiti status BVD proste reje;
 • Izvolitev delovnih organov občnega zbora;
 • Poročila za leto 2022:
  • Poročilo o delu predsednika, tajnika in nadzornega odbora;
  • Poročilo strokovnega vodje mag. Marka Čepona
   • strokovno vodenje,
   • sodelovanje v Interbeef,
   • genotipizacija,
  • Rezultati kontrole mesnih pasem;
 • Sprememba statuta in poslovnika društva;
 • Podelitev certifikatov za tehtanje v lastni čredi;
 • Razno.

Po občnem zboru bo priložnost tudi za druženje in klepet.

Članarina za društvo je še vedno 20 € in jo lahko poravnate z bančnim nakazilom:

Ime: Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0201 1025 3611 752
BIC: LJBASI2X
Namen: Vaše ime in priimek – članarina 2023 (pomembno, da vemo kdo je plačal)
Referenca: SI00 2023

UPN QR koda za bančno nakazilo