Izobraževanje Tehtanje v lastni čredi

Društvo organizira izobraževanje Lastna preizkušnja v čredah krav dojilj, ki bo na BF Oddelku za zootehniko, Groblje 3, Domžale, v viteški dvorani,

v četrtek, 16.02.2023 ob 9.00.

Program:

  • 09:00 – 09:30:     Pozdrav udeležencev in predstavitev izobraževanja;
  • 09:30 – 10:00      Seznanitev s pravilnimi načini tehtanja (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.);
  • 10:00 – 10:30      Pomen tehtanja za izvedbo nalog rejskega programa in vodenja reje (viš. pred. mag. Marko Čepon)
  • 10:30 – 11:00      odmor s kavo in sendvičem;
  • 11:00 – 12:10      Načini rokovanja z živalmi ob tehtanju  (doc. dr. Dušanka Jordan);
  • 12:10 – 12:30     Pogoji za vpis živali v rodovniško knjigo ter možnosti za pridobitev statusa  plemenskega bika (viš. pred. mag. Marko Čepon);
  • 12:30 – 12:50     Načini zajemanja podatkov in vodenje rejske dokumentacije (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.);
  • 12:50 – 13:00     Zaključna razprava.

Prijave so zaželjene na 040 509 710 ali 031 208 219.

Vabljeni