Izobraževanje – tehtanje živali v lastni čredi

Tehtanje teleta

V petek, 12.02.2021, med 9. in 12. uro Društvo rejcev govedi za meso Slovenije vabi na izobraževanje o tehtanju živali.

Naslov predavanja je Lastna preizkušnja v čredah krav dojilj, B – kontrola.

Predavanje bo prek zoom aplikacije na voljo četrt ure pred pričetkom.

Povezava: https://us02web.zoom.us/j/83075898910?pwd=TGhySHI5T2RWbE5iVjA0VVJCaGwwUT09

Vsi udeleženci bodo ob koncu predavanja dobili certifikat o usposobljenosti za izvajanje B kontrole mesa v lastni čredi.

Program izobraževanja:

 • Seznanitev s pravilnimi načini tehtanja (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.)
  • načini tehtanja
  • tolerance
  • obvezna tehtanja
  • pomen koridorjev in pregonskih hodnikov
  • varnost pri tehtanju
 • Pomen tehtanja za vodenje reje in za izvedbo nalog rejskega programa (viš. pred. mag. Marko Čepon)
  • managment reje
  • pomen tehtanja za izvedbo rejskega programa
  • potrjeni rejski programi
  • vzrejni in pitovni tip živali
 • Pogoji za vpis živali v rodovniško knjigo ter možnosti za pridobitev statusa plemenskega bika (asist. dr.  Mojca Voljč)
  • predstavitev rodovniške knjige in pogoji za vpis
  • vpis uvoženih živali
  • samodejni vpis in zahtevek za vpis
  • pridobitev statusa plemenskega bika za domače ali uvožene bike, z ali brez priporočila rejske organizacije
 • Zajem podatkov in vodenje rejske dokumentacije (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.)
  • sporočanje telesnih mas,
  • sporočanje osemenitev in vodenje haremskega pripust
  • vpis – registracija teleta in tetovirni listek
  • zootehniško spričevalo

Vabljeni!