Rejski programi

15.03.2019 je Minstrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prepoznalo rejska programa za pasmi limuzin in šarole kot usklajena z Uredbo (EU) 2016/1012 o reji živali.

To sta tudi prva slovenska rejska programa za govedo, ki sta usklajena z navedeno Uredbo.

Z izjemo pasemskih značilnosti sta programa za pasmi limuzin in šarole identična in si ju tukaj lahko tudi ogledate.

Vse rejce mesnih pasem vabimo, da pristopijo v društvu in/ali v rejski program ter aktivno sodelujo pri razvoju in selekciji mesnih pasem.

Pristopna izjava je del poslovnika društva.