Občni zbor 2022

foto: mag. Marko Čepon

V sredo, 13. aprila 2022 bo v gostišču Grof na Vranskem volilni občni zbor Društva.

 • Otvoritev in pozdrav udeležencev;
 • Dopolnitev statuta društva (predlagane spremembe );
 • Izvolitev delovnih organov občnega zbora;
 • Poročila za leto 2021:
  • Poročilo o delu predsednika, tajnika in nadzornega odbora;
  • Poročilo strokovnega tajnika;
  • Rezultati kontrole mesnih pasem;
 • Volitve predsednika in članov upravnega in nadzornega odbora;
 • Predavanje: Pravilna priprava odstavljenih telet;
 • Razno.

Po občnem zboru bo lepa priložnost tudi za druženje in klepet.

Ker je letos volilno leto, naj vas spomnimo, da imajo volilno pravico le člani, ki so za leto 2021 ali 2022 plačali članarino. Članarina je 20 € in jo poravnate z bančnim nakazilom:

Ime: Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0201 1025 3611 752
BIC: LJBASI2X
Namen: Vaše ime in priimek – članarina 2022 (pomembno, da vemo kdo je plačal)
Referenca: SI00 2022

UPN QR koda za bančno nakazilo