Gradivo predavanja Tehtanje v lastni čredi 2023

Na voljo je gradivo s predavanja o tehtanju živali v lastni čredi, ki je bilo 16.02.2023 na BF, oddelku za zootehniko, Groblje 3, Domžale.

 • pdf Seznanitev s pravilnimi načini tehtanja (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.);
 • pdf Pomen tehtanja za izvedbo nalog rejskega programa in vodenja reje (viš. pred. mag. Marko Čepon)
 • pdf Načini rokovanja z živalmi ob tehtanju  (doc. dr. Dušanka Jordan);
 • pdf Pogoji za vpis živali v rodovniško knjigo ter možnosti za pridobitev statusa  plemenskega bika (viš. pred. mag. Marko Čepon);
 • pdf Načini zajemanja podatkov in vodenje rejske dokumentacije (Peter Podgoršek, univ. dipl. inž.);

Vabljeni k prebiranju!

Občni zbor 2021

Vabljeni na občni zbor društva, ki bo v torek, 14. septembra 2021 v gostišču Grof na Vranskem.

Dnevni red:

 • Otvoritev in pozdrav udeležencev;
 • Izvolitev delovnih organov občnega zbora;
 • Poročila za leti 2019 in 2020
  • Poročilo o delu predsednika, tajnika in nadzornega odbora;
  • Poročilo strokovnega tajnika;
  • Rezultati kontrole mesnih pasem;
 • Predstavitev novih rejskih programov za mesne pasme (Marko Čepon);
 • Predstavitev rodovniške knjige ali Kako pridobim status čistapasemskega plemenskega bika za mojega plemenjaka (Mojca Voljč);
 • Organizacija dela društva v naslednjih letih
  • strokovno vodenje;
  • volitve predsednika in upravnega odbora v letu 2022.
 • Razno

Po občnem zboru bo čas za druženje ob malici.

Udeležba je mogoča ob pogojih PCT.

Vabljeni